Efekty realizacji projektu KIK55 w Województwie Lubelskim
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu bliźniaczego realizowanego przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Lublinie Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest Instytucją Realizującą projekt KIK-55 pod nazwą „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. W ramach tego projektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostały zrealizowane działania inwestycyjno-szkoleniowe w 11 placówkach z obszaru województwa lubelskiego. W projekcie wzięło udział 8 domów pomocy społecznej (w Gościeradowie, Lublinie, Łukowie, Matczynie, Nowinach, Ruskich Piaskach, Włodawie i Żułowie) oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze (w Chełmie, Kijanach i Zwierzyńcu).

Działania w ramach projektu objęły 887 mieszkańców DPS oraz 90 wychowanków POW. Kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz wizyt studyjnych w Szwajcarii podniosło 518 pracowników tych placówek. Szczegółowe informacje (wraz ze zdjęciami) oraz przegląd wszystkich podprojektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego znajdą Państwo w Biuletynie Informacyjno-Promocyjnym wydanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dostępnym pod tym linkiem.