FINAŁ RZECZOWEJ REALIZACJI PODPROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM (KIK56)
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem wdrażania podprojektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie podkarpackim. Continue reading

1. DPS w Prałkowcach

Nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizacje pomieszczeń wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego DSP w Prałkowcach”.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu z dofinansowania SPPW mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach korzystają ze specjalistycznych gabinetów drenażu limfatycznego, krioterapii, hirudoterapii wraz z pełnym wyposażeniem tych gabinetów. Ponadto została utworzona i wyposażona sala multimedialna oraz kawiarenka internetowa. W efekcie powyższych działań inwestycyjnych zwiększył się wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców DPS. Natomiast w zakresie działań kulinarnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami do kuchni, wykonano modernizację zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem oraz utworzono ciąg technologii produkcji zdrowej żywności. Dzięki zastosowaniu tej technologii przygotowywane potrawy zachowują swoje pierwotne właściwości odżywcze, zachowują swoją soczystość i bogactwo oraz kolor, a posiłki spożywane przez mieszkańców są beztłuszczowe, zachowują wszystkie wartości odżywcze, właściwości witaminowe oraz walory smakowe.

Szkolenia kadry DPS w ramach projektu:

Dla uzupełnienia działań inwestycyjnych przeprowadzono szkolenia personelu w następujących dziedzinach:

 • Komunikacji interpersonalnej z osobami chorymi;
 • Rehabilitacji pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi;
 • Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii;
 • Opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 • Pracy z osobami uzależnionymi;
 • Opieki długoterminowej;
 • Arteterapii;
 • Hirudoterapii;
 • EKG;
 • Edukacji medialnej;
 • Technologii zdrowej żywności.

 

2. DPS w Moczarach

Nazwa projektu: „Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”

Efekty realizacji projektu:

Aby poprawić warunki życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach Powiat Bieszczadzki realizując działania inwestycyjne projektu w ramach SPPW dokonał:

 • poprawy funkcjonalności poddasza pomieszczeń w budynku nr 1,
 • modernizacji Parku Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego,
 • termomodernizacji budynków nr 1, 3, 4 i 5.

Beneficjent wykorzystując dofinansowanie w ramach SPPW utworzył 5 nowych pokoi z wyposażeniem oraz wyremontował klatkę schodową. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców ogrodzono rozległy teren DPS. Jeżeli chodzi o poprawę stanu psychiczno-fizycznego mieszkańców realizacja projektu zapewniła między innymi możliwość korzystania z nowo utworzonego pasażu i alei spacerowych oraz miejsc rekreacji ruchowo–sportowej. Ponadto wydzielono miejsca dla poletek uprawnych winnicy i krzewów owocowych. Z powyższymi działaniami inwestycyjnymi ściśle powiązany były realizowane przez DPS w Moczarach szkolenia personelu, w ramach których przeprowadzono m.in. szkolenie z zakresu ogrodoterapii. W zależności od warunków pogodowych ogrodoterapia prowadzona jest w parku rehabilitacyjno-rekreacyjnym lub w wyremontowanej pracowni terapeutycznej znajdującej się w budynku nr 1.

Szkolenia kadry DPS w ramach projektu:

Nieodłącznym elementem modernizacji parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego i poprawy funkcjonalności pomieszczeń DPS była konieczność podniesienia wiedzy kadry pracującej z mieszkańcami. Tematyka szkoleń dla personelu DPS dotyczyła:

 • zasad kontaktów z osobami psychotycznymi,
 • zasad dotyczących projektowania i zakładania ogrodów terapeutycznych,
 • elementów i procesów terapii ogrodniczej,
 • podstaw ogrodnictwa i technik ogrodniczych.

Domknięciem działań szkoleniowych realizowanych przez Beneficjenta było zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych: do ogrodu botanicznego w Bolestraszycach oraz ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

3. DPS w Krośnie

Nazwa projektu: „Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”

Efekty realizacji projektu:

Realizacja inwestycji w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy pozwoliła na wprowadzenie nowych form aktywizacji mieszkańców w szczególności osób, które od kilku lat są leżące i odbierają codziennie te same bodźce oraz obserwują to samo otoczenie. Główną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest wprowadzenie form terapii takich jak muzykoterapia, arteterapia, hortikuloterapia, a przez to zwiększenie wzrostu aktywności i chęci uczestnictwa mieszkańców DPS we wspólnych zajęciach.

Dzięki rozbudowie i zabudowie tarasu z przeznaczeniem na ogród zimowy, wyposażonego m.in. w sprzęt do muzykoterapii, wózki Snoezelan, instalację sali doświadczeń świata, podjazd, schody, klimatyzację, mieszkańcy uzyskali możliwość bezpiecznego i wspólnego korzystania z nowych form terapii. Oprócz tego w ramach realizacji projektu zakupiony został innowacyjny piec konwekcyjno-parowy, który pozwoli efektywniej wykorzystywać pomieszczenie kuchenne. Obecnie do kuchni mają również dostęp mieszkańcy DPS, którzy pomagają w codziennym przygotowywaniu posiłków, co stanowi dodatkowy element terapii dla mieszkańców, którzy często czują się samotni i mają poczucie, że są niepotrzebni.

Szkolenia kadry DPS w ramach projektu:

Personel DPS pracujący bezpośrednio z mieszkańcami podniósł swoje kwalifikacje m.in w następujących obszarach:

 • przełamywanie izolacji społecznej w DPS,
 • „Alternatywa Edenu”,
 • Eldertopia, czyli konstruowanie świata dla życia przyjaznego starszemu człowiekowi,
 • wolontariat dzieci i młodzieży,
 • metody pracy z osobami w podeszłym wieku, demencją i chorobą Alzheimera oraz z chorobą Parkinsona,
 • umieranie i śmierci seniora w domu pomocy społecznej,
 • zaburzenia psychiczne w zespołach otępiennych,
 • nowoczesne formy terapii i zasady pracy z osobami z demencją oraz seniorami przewlekle chorymi somatycznie,
 • agresja podopiecznych a interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
 • asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem DPS,
 • Snoezelan (Sala Doświadczania Świata) dla seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów demencyjnych.

 

4. DPS w Foluszu

Nazwa projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”

Efekty realizacji projektu:

Aby zapewnić mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Foluszu większe bezpieczeństwo oraz szersze możliwości w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej Powiat Jasielski realizując działania inwestycyjne projektu w ramach SPPW dokonał:

 • wymiany systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w pawilonie mieszkalnym nr 10,
 • przebudowy pawilonu 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem – dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy DPS pozyskali salę do ćwiczeń usprawniających typu „fitness”, salę kinezyterapii i balneoterapii,
 • przebudowy pomieszczenia w pawilonie 5 i 10 na potrzeby izolatek wraz z wyposażeniem dla osób pobudzonych psychoruchowo stanowiących zagrożenie dla siebie samych oraz innych mieszkańców i pracowników,
 • zagospodarowania wewnętrznego terenu na potrzeby parku sportowo–rekreacyjnego wraz z oświetleniem (na terenie utworzono m. in. boisko sportowe, dwie altany ogrodowe, alejkę spacerową, przy której zamontowano urządzenia do ćwiczeń),
 • rozbudowy istniejącego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Szkolenia kadry DPS w ramach projektu:

Nieodłącznym elementem wdrażania nowych usług i rozwiązań technologicznych była konieczność podniesienia wiedzy kadry pracującej z mieszkańcami DPS w zakresie funkcjonowania nowych urządzeń, zastosowania nowych procedur i podejścia do pracy oraz metod postępowania z mieszkańcami. W związku z tym kompleksowo przeszkolono personel z następujących zagadnień:

 • Opiekun nad osobami starszymi,
 • Socjoterapia,
 • Zawodowy kurs masażu I i II stopnia,
 • Umiejętność zachowania się i reakcji wobec groźnych sytuacji i mieszkańców,
 • Wspomaganie farmakoterapii kinezyterapią i balneoterapią,
 • Nowe formy opieki, terapii i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pracy socjalnej z mieszkańcami DPS,
 • Postępowanie wobec osób przejawiających agresję o różnej etiologii jej powstawania,
 • Wpływ komunikacji interpersonalnej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Rehabilitacja społeczna mieszkańców przy wykorzystaniu gabinetów rehabilitacji i ścieżki zdrowia, jako rodzaju wsparcia społecznego.