Zakończony projekt DPS w Nowodworzu
A A A

Wraz z końcem roku 2014 zakończono realizację 7 z 8 podprojektów szkoleniowo-inwestycyjnych w małopolskich domach pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dziś prezentujemy projekt realizowany przez Powiat Tarnowski w DPS w Nowodworzu. Continue reading

Przedmiotem projektu realizowanego od lipca 2013 roku przez Powiat Tarnowski w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu były działania inwestycyjne obejmujące dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, powiększenie istniejącej stołówki poprzez dobudowę parterowego pomieszczenia, którego dach wykorzystywany jest jako taras, przebudowę drogi pożarowej oraz budowę ciągu komunikacyjnego. W ramach dobudowy nowego skrzydła powstał podpiwniczony, 3-kondygnacyjny budynek wraz z poddaszem. W budynku tym zlokalizowane są 1 i 2 osobowe pokoje z własnymi łazienkami. W wyniku realizacji projektu w dobudowanej części DPS utworzonych zostało dodatkowych 31 miejsc dla mieszkańców. Do użytku zostały również oddane m.in. stołówka, sale pobytu dziennego, pralnia oraz 6 sal terapii zajęciowej. Na każdej kondygnacji budynku powstał pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz pralnia z suszarnią. W obiekcie znajdują się także świetlice, biura administracji DPS oraz magazyny. Pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne w dobudowanej części DPS zostały wyposażone w niezbędne sprzęty zakupione w ramach projektu.

Łącznie w ramach projektu utworzono 234,37 m2 pomieszczeń mieszkalnych, 90,14 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej oraz 1.069,38 m2 innych pomieszczeń. Na potrzeby zmodernizowanych pomieszczeń DPS zakupiono 566 szt. wyposażenia i sprzętu, a 539,79 m2 parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS zostało zmodernizowanych.

Jednocześnie z działaniami inwestycyjnymi prowadzone były także działania szkoleniowe mające na celu podniesienie kwalifikacji personelu pracującego w DPS. Zrealizowano szkolenia obejmujące swą tematyką m.in.:

  • Problem uzależnień wśród mieszkańców DPS,
  • Nowoczesne techniki komunikacji personelu z mieszkańcami,
  • Nowoczesne techniki terapii zajęciowej,
  • Nowe metody rehabilitacji,
  • Wypalenie zawodowe pracowników DPS,
  • Mediacje i inne metody rozwiązywania sporów.

W ramach części szkoleniowej wsparciem zostało objętych 63 pracowników DPS, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe.

Dzięki działaniom inwestycyjno-szkoleniowym poprawie uległy warunki życia mieszkańców, w DPS wzrosła ilość miejsc pobytu, a pracownicy DPS skorzystali z możliwości podniesienia swoich kompetencji, dzięki czemu polepszeniu uległa także oferta placówki skierowana dla jej mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentujących efekty projektu.

 

 

Placówka objęta projektem: Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu

Wartość projektu – 3 055 711,88

Wartość dofinansowania SPPW – 2 550 203,05 zł (85%)

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.