Kursy specjalistyczne – zakończona rekrutacja
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z listami osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Continue reading

Informacja dot. rekrutacji na kursy specjalistyczne
w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W dniach od 5 do 31 grudnia 2014 r. Instytucja Realizująca tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadziła rekrutację na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Na dzień 24.02.2015 r. wstępnie zakwalifikowano do udziału w projekcie 131 osób.

Osoby, których zgłoszenia wpłynęły w terminie naboru i przeszły pozytywnie ocenę formalną, zgodnie z par. 6 ust. 7a Regulaminu rekrutacji, zostały wpisane na listę rankingową osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursów specjalistycznych zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Planowane terminy realizacji kursów:

  •  kurs specjalistyczny „Leczenie ran”

grupa I: 20 marca – 30 czerwca 2015 r.

grupa II: 5 czerwca – 31 października 2015 r.

  •  kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

grupa I: 10 kwietnia – 30 czerwca 2015 r.

grupa II: 12 czerwca – 30 września 2015 r.

  •  kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”:

4 września – 31 października 2015 r.

 

UWAGA:

Terminy POWYŻSZE mogą ulec zmianie – zostaną potwierdzone po zakończeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy (organizatora kształcenia).

Prosimy  osoby zakwalifikowane do udziału w kursach, których rozpoczęcie jest planowane na marzec i kwiecień br. o niezwłoczny kontakt z biurem projektu.

 

Poniższe zgłoszenia pozostają na liście rezerwowej w związku z brakiem miejsc w kursach wybranych jako kursy dodatkowe:

  • Lista rezerwowa na kurs specjalistyczny „Leczenie ran”
  • Lista rezerwowa na kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”
  • Lista rezerwowa na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”.

Na podstawie par. 6 ust.5 Regulaminu rekrutacji 6 zgłoszeń otrzymało negatywną ocenę formalną: