Archiwum: Marzec 2015
A A A

Earth Checkup

PIĄTY KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK ZAKOŃCZONY

W dniu dzisiejszym kolejna grupa personelu pielęgniarskiego pracującego w małopolskich domach pomocy społecznej podniosła swoje kwalifikacje zawodowe dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 34 pielęgniarki i 1 pielęgniarz ukończyli trwający od 5 grudnia 2014 r. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowany w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

zobacz więcej
łanowa63706

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W DPS W KRAKOWIE PRZY UL. ŁANOWEJ 41

Tak jak już informowaliśmy, wraz z końcem roku 2014 zakończono realizację 7 z 8 podprojektów szkoleniowo-inwestycyjnych w małopolskich domach pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dziś prezentujemy efekty kolejnego z zakończonych podprojektów – projektu, który realizowany był od kwietnia 2013 roku przez Gminę Miejską Kraków w DPS przy ul. Łanowej 41. Continue reading

zobacz więcej
news

KONFERENCJA PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

24 marca 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca połowę okresu wdrażania projektu KIK-57 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Continue reading

zobacz więcej
Stack of Documents

Zmiany Regulaminu naboru wniosków IPOW

Na podstawie Zarządzenia nr PD- 0621- 8/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego … Continue reading

zobacz więcej
piel

Etap ii doposażenia – zwiększenie kwot

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w związku z niewykorzystaniem przez uprawnione DPS-y kwot przeznaczonych na doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, istnieje możliwość zwiększenia kwoty zapotrzebowania w ramach „Zestawu niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS”. Pozostałe zasady realizacji doposażenia nie ulegają zmianie. Continue reading

zobacz więcej
news

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU POWIATU GORLICKIEGO

Prezentujemy podsumowanie działań inwestycyjno-szkoleniowych w kolejnym z siedmiu zakończonych 31 grudnia 2014 r. projektów realizowanych w małopolskich DPS-ach z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

zobacz więcej
Stack of Documents

Nabór wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza nabór wniosków na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego. Continue reading

zobacz więcej
webDSCN4755

Promując projekt dbamy o bezpieczeństwo

Materiały promocyjne projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zwiększają widoczność i bezpieczeństwo na drogach podopiecznych małopolskich placówek oświatowych. Continue reading

zobacz więcej
Powiat tarnowski

Zakończenie projektu Powiatu Tarnowskiego

9 marca br. w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu odbyła się uroczystość zakończenia projektu rozbudowy DPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

Szkolenia specjalizacyjne – egzaminy państwowe

Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dostępne są terminy egzaminów w sesji wiosennej 2015 r. Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Szkolenia