PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU POWIATU GORLICKIEGO
A A A

Prezentujemy podsumowanie działań inwestycyjno-szkoleniowych w kolejnym z siedmiu zakończonych 31 grudnia 2014 r. projektów realizowanych w małopolskich DPS-ach z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Projekt pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, realizowany przez Powiat Gorlicki, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 567 267,41 zł ze środków szwajcarskich w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Od kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku trwały działania inwestycyjno-szkoleniowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach, których przedmiotem była adaptacja pomieszczeń placówki na pracownię aktywizacji twórczej i pracownię rewalidacji, modernizacja istniejących łazienek, termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa pochylni ułatwiającej dostęp do obiektu dla niepełnosprawnych. Budynek został też dostosowany do wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w jego otoczeniu utworzono park rekreacyjno-terapeutyczny ze ścieżką do terapii ruchowej oraz oranżeriami i wiatami wypoczynkowymi. Jednocześnie w ramach części szkoleniowej przeprowadzono szkolenia m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, komunikacji z osobami demencyjnymi, czy nowych form terapii zajęciowej takich jak muzykoterapia i arteterapii.

12 lutego br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu rozbudowy DPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W uroczystości podsumowującej realizację projektu uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Gorlickiego – Karol Górski, Burmistrz Miasta Gorlice – Rafał Kukla, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego – Jerzy Nalepka, przedstawiciele Rady Powiatu Gorlickiego, przedstawiciele instytucji działających na terenie powiatu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy i personel DPS.

Spotkanie prowadziła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Agnieszka Miarecka, która przedstawiła działania i cele założone w projekcie, podziękowała zespołowi i wszystkim, którzy współtworzyli ten projekt za pracę i zaangażowanie przy jego realizacji. Następnie zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnej przebieg projektu i zmiany jakie zaszły w wyniku jego realizacji. Starosta Powiatu Gorlickiego – Karol Górski, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców DPS, a podjęte działania będą procentowały i dawały satysfakcję i zadowolenie pracownikom i mieszkańcom tego domu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia zmodernizowanego budynku i utworzonego ogrodu.

Efekty projektu:

  1. 59,3 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej,
  2. 42,7 m2 zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń DPS,
  3. 3334,99 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS,
  4. 70 szt./zestawów zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń DPS,
  5. 72 pracowników DPS podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach /kursach /innych formach szkoleniowych.

Przebieg uroczystości otwarcia DPS w Gorlicach, realizację projektu oraz jego efekty prezentuje poniższa galeria zdjęć: