Etap ii doposażenia – zwiększenie kwot
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w związku z niewykorzystaniem przez uprawnione DPS-y kwot przeznaczonych na doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, istnieje możliwość zwiększenia kwoty zapotrzebowania w ramach „Zestawu niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS”. Pozostałe zasady realizacji doposażenia nie ulegają zmianie. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w związku z niewykorzystaniem przez uprawnione DPS-y kwot przeznaczonych na doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, istnieje możliwość zwiększenia kwoty zapotrzebowania w ramach „Zestawu niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS”. Pozostałe zasady realizacji doposażenia nie ulegają zmianie.

 

Placówki, które po raz pierwszy korzystają z doposażenia (tj. DPS w Klimkówce, DPS w Mianocicach, DPS w Bulowicach, DPS w Krakowie przy ul. Łanowej 43, DPS w Czernej oraz DPS w Mszanie Dolnej) mogą dokonać wyboru niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego do łącznej kwoty gwarantowanej wynoszącej 20 750 zł, równej dla wszystkich DPS (16 500 zł + 2 500 zł + 1 750 zł) i kwoty dodatkowej, która jest zależna od liczby pielęgniarek z danego DPS podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu (wynoszącej 1 500 zł za każdą kształcącą się w ramach kursu kwalifikacyjnego pielęgniarkę/pielęgniarza) z zastrzeżeniem, że łączna kwota zapotrzebowania (gwarantowana + dodatkowa) nie może przekroczyć 31 500 zł.

Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS, korzystających z doposażenia po raz pierwszy: do pobrania tutaj

 

 

Pozostałe placówki tzn. DPSy, które korzystają z drugiego etapu doposażenia mogą dokonać wyboru niezbędnego sprzętu do łącznej kwoty gwarantowanej wynoszącej 4 250 zł, równej dla wszystkich DPS (2 500 zł + 1 750 zł) i kwoty dodatkowej, która jest zależna od liczby pielęgniarek z danego DPS podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu (wynoszącej 1 500 zł za każdą pielęgniarkę/pielęgniarza kształcych się w ramach kursu kwalifikacyjnego rozpoczętego w grudniu 2014 r.) z zastrzeżeniem, że łączna kwota (gwarantowana + dodatkowa) zapotrzebowania składanego w lipcu 2014 r. oraz zapotrzebowania obecnie składanego nie przekroczy 31 500 zł.

Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS, korzystających z drugiego etapu doposażenia do pobrania poniżej:

 

 

Wszyscy Beneficjenci mogą dokonać wyboru niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego tylko spośród pozycji zawartych w katalogu, który po uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej został poszerzony o dwie nowe pozycje – fotel obrotowy do wanny oraz koncentrator tlenu.

Parametry techniczne/specyfikacja nowych pozycji dostępne są w katalogu pod tym linkiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z przedstawionej powyżej propozycji proszę przesłać uzupełniony formularz „Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego” na adres Instytucji Realizującej do 25.03.2015 r. (środa):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul.Piastowska 32

30-070 Kraków

 

 

Natomiast jeżeli nie są Państwo zainteresowani skorzystaniem z ww. propozycji (tj. dodatkowego zwiększenia wartości zapotrzebowania) prosimy o przesłanie stosownego pisma do 25 marca br. (środa) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, co pozwoli na wykorzystanie tych środków na doposażenie innych placówek. W takim przypadku ostatnie przekazane w 2015 r. przez Państwa zapotrzebowanie będzie przez nas uznane za ostateczne.