Zmiany Regulaminu naboru wniosków IPOW
A A A

Na podstawie Zarządzenia nr PD- 0621- 8/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego … Continue reading

Na podstawie Zarządzenia nr PD- 0621- 8/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w  ww. Regulaminie:

1. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy tj. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU wdrażanego w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem’’ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. Zarządzenia (zmiany dot.  części  N. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW).

2. Załącznik Nr 8 do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy tj. Oświadczenie Wnioskodawcy  o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania działań bezpośrednio realizowanych przez danego Wnioskodawcę oraz prefinansowania wydatków zrefundowanych w płatności końcowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do ww. Zarządzenia.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie ulega zmianie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się ze zmienionymi załącznikami w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy -> Jak aplikować?