PRZEDŁUŻENIU TERMINU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW IPOW
A A A

Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków dot. placówek opiekuńczo–wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Continue reading

UWAGA!

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie par. 23 ust. 7 „Regulaminu naboru wniosków dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PD-0621-4/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11.03.2015 r., przedłuża termin oceny formalno-merytorycznej wniosków IPOW do dnia 6 maja 2015 r.