ZAKOŃCZENIE PROJEKTU POWIATU LIMANOWSKIEGO
A A A

22 kwietnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu odbyła się uroczystość zakończenia projektu rozbudowy DPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Projekt pn. „DPS Szczyrzyc – poszerzenie wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”, realizowany przez Powiat Limanowski, uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 466 404,43 zł ze środków szwajcarskich w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Realizacja projektu trwała od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2015 roku, a jego przedmiotem była dobudowa budynku pełniącego funkcję łącznika między istniejącym obiektem, a nowym budynkiem mieszkalnym powstającym poza projektem realizowanym w ramach SPPW oraz działania szkoleniowe adresowane do personelu placówki.

W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków szwajcarskich powstał podpiwniczony 3-kondygnacyjny budynek pełniący funkcję łącznika między istniejącym obiektem, a nowym budynkiem mieszkalnym, w którym utworzonych zostało 57 miejsc dla pensjonariuszy (finansowanym w całości ze środków powiatu). Na parterze łącznika zlokalizowano jadalnię, stanowisko recepcyjne, poczekalnię, węzeł sanitarny oraz salę rehabilitacyjną z zapleczem do ćwiczeń indywidualnych oraz boksem do masażu i stanowiskiem do elektro i światłolecznictwa. Na pierwszym piętrze zlokalizowano salę do terapii zajęciowej z możliwością podziału ściankami przesuwnymi na oddzielne części, a przy niej usytuowano pomieszczenie stanowiące magazyn sprzętu oraz zaplecze sanitarne. W sąsiedztwie powstało pomieszczenie biblioteki. W przyziemiu wykonano zaplecze socjalno-techniczne.

Działania inwestycyjne obejmowały także budowę dróg wewnętrznych i chodników oraz urządzenie ogrodu dla pensjonariuszy z elementami małej architektury o powierzchni 9452,65 m2. Zakupiono również 326 sztuk wyposażenia do jadalni, sali terapii zajęciowej, biblioteki, sali rehabilitacyjnej m.in. meble, urządzenia do elektroterapii, laser, urządzenie do ultradźwięków, wyposażenia do sali terapii zajęciowej.

W ramach części szkoleniowej 32 pracowników DPS (100% zatrudnionych) podniosło swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach m.in. z zakresu nowoczesnych form terapii zajęciowej, praw mieszkańca DPS, agresji i autoagresji u mieszkańców przewlekle psychicznie chorych, walki ze stresem czy organizacji pracy w zakresie terapii zajęciowej dla osób psychicznie chorych oraz studiach podyplomowych z zakresu arteterapii i organizacji pomocy społecznej.

W uroczystym zakończeniu projektu udział wzięli m.in. Jan Puchała – Starosta Limanowski, Stanisław Hodorowicz – Senator Ziem Górskich, Biskup Tarnowski – bp Andrzej Jeż, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska, Opat Opactwa w Szczyrzycu – o. Dominik Andrzej Chucher, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Limanowskiego oraz Wójtowie Gmin: Jodłownik, Laskowa, Mszana Dolna, Tymbark, Słopnice, a także Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Rafał Barański, pracownicy i mieszkańcy DPS, przedstawiciele jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Limanowskiego i przedstawiciele mediów.

Podczas spotkania Dyrektor DPS w Szczyrzycu – Monika Kowalczyk przedstawiła przebieg realizacji projektu w formie prezentacji multimedialnej oraz jego efekty, Starosta Limanowski – Jan Puchała złożył gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, a zaproszeni goście gratulowali władzom Powiatu Limanowskiego realizacji tej inwestycji. Również mieszkańcy i pracownicy DPS wyrazili swoje podziękowania za to przedsięwzięcie w formie występu muzyczno-kabaretowego.

 

Beneficjent: Powiat Limanowski

Placówka objęta wsparciem: DPS w Szczyrzycu dla osób przewlekle psychicznie chorych

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2015 r.

Wartość projektu: 3 918 659,72 zł

Kwota dofinansowania: 2 466 404,43 zł

 

Rezultaty projektu Powiatu Limanowskiego:

  • 55,79 m2 utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej,
  • 179,44 m2 utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej,
  • 584,88 m2 utworzonych innych pomieszczeń DPS,
  • 9452,65 m2 zmodernizowanych otwartych przestrzeni;
  • 326 szt. zakupionego wyposażenia i sprzętu,
  • 32 pracowników DPS (100% personelu placówki) podniosło swoje kompetencje zawodowe.

 

Przebieg uroczystości otwarcia DPS w Szczyrzycu, realizację projektu oraz jego efekty prezentuje poniższa galeria zdjęć: