Wyniki oceny wniosków IPOW
A A A

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru wniosków dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W ramach naboru zostało złożonych 5 wniosków na projekty o charakterze inwestycyjno–szkoleniowym przez następujące organy prowadzące:

  • Urząd Miasta Krakowa – dot. Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie;
  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej – dot. Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie;
  • Starostwo Powiatu Krakowskiego – dot. Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie;
  • Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej – dot. Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie;
  • Urząd Miasta Nowy Sącz – dot. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Interwencyjnego w Nowym Sączu.

 

W wyniku oceny formalno-merytorycznej, przeprowadzonej zgodnie z par. 23 Regulaminu naboru, 5 wniosków uzyskało pozytywną ocenę, żaden z wniosków nie został odrzucony.

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O wynikach oceny formalno-merytorycznej wnioskodawcy zostali poinformowani pisemnie.

 

 Zbiorcze wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie dostępne są tutaj