SPOTKANIE INFORMACYJNO-WDROŻENIOWE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM”
A A A

18 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie wdrożeniowe dla przedstawicieli 5 beneficjentów, których projekty inwestycyjno-szkoleniowe realizowane w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Podczas spotkania przedstawiciele beneficjentów zostali szczegółowo zaznajomieni z obowiązkami wynikającymi z podpisanych umów na dofinansowanie ze środków szwajcarskich projektów infrastrukturalno-szkoleniowych oraz dokumentów programowych SPPW. Pracownicy zespołu  projektowego szczegółowo omówili  kwestie związane m.in. z realizacją zamówień,  dokumentowaniem wydatków, raportowaniem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, przetwarzaniem danych osobowych, wprowadzaniem zmian w projekcie, monitoringiem i kontrolą.

Beneficjenci przedstawili stan przygotowań do realizacji projektów, w tym planowane terminy ogłoszenia poszczególnych zamówień. Na zakończenie spotkania miały miejsce konsultacje indywidualne poszczególnych projektów z osobami z zespołu projektowego.

Zdjęcia ze spotkania prezentuje poniższa galeria: