UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNO-SZKOLENIOWYCH W IPOW PODPISANE
A A A

W dniach 14-15 maja br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z 4 nowymi Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – przedstawicielami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego. Continue reading

Nowi beneficjenci projektu zostali wyłonieni w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego w marcu br. Pozytywną ocenę oraz dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymało wszystkie pięć zgłoszonych projektów. W dniach 14-15 maja br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. Projektu Powiatu Krakowskiego na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie – „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym”;
 2. Projektu Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej na rzecz placówki opiekuńczo–wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie – „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających
  w placówce interwencyjnej”;
 3. Projektu Gminy Miejskiej Kraków na rzecz IPOW dla Chłopców w Krakowie – „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12”;
 4. Projektu Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz IPOW dla Dziewcząt w Krakowie – „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”.

Umowa z Miastem Nowy Sącz na dofinansowanie projektu na rzecz POW typu interwencyjnego przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu zostanie podpisana po 20 maja br.

 Łączna wartość 5 dofinansowanych projektów wynosi 636 868,24 zł, w tym dofinansowanie SPPW to 541 338,00 zł (85%), a wkład własny Beneficjentów to 95 530,24 zł (15%).

W wyniku realizacji 5 projektów:

 • zostanie zmodernizowanych 729 m2 pomieszczeń mieszkalnych;
 • zostanie zmodernizowanych 445 m2 innych pomieszczeń;
 • zostanie zmodernizowanych / utworzonych 96 m2 pomieszczeń  do terapii zajęciowej;
 • zostanie zmodernizowanych / utworzonych 557 m2 parków rekreacyjnych / otwartych przestrzeni przy placówce;
 • zostanie zakupionych 166 sztuk sprzętu i wyposażenia;
 • 57 pracowników podniesie swoje kompetencje zawodowe.

 

Poniżej galeria zdjęć z podpisania umów: