Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń w Rzeszowie
A A A

W sobotę 16 maja 2015 r., na terenie Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie odbył się „Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach działań promocyjnych projektu KIK-56. Continue reading

Mieszkańcy i kadra Domów Pomocy Społecznej z Krosna, Moczar, Glinika Dolnego, Górna, Lubziny, Folusza, Iwonicza, Chmielnika, Babicy, Brzózy Królewskiej, Huwnik, Rudy, jak również wychowankowie pobliskich szkół oraz wszystkie zainteresowane osoby mogli uczestniczyć w wydarzeniu promującym Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W pikniku udział wzięli m.in. Teresa Gwizdak – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Eugeniusz Kret – Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów, ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Piknik otworzyła Barbara Krawczyk – p.o. Dyrektora ROPS w Rzeszowie i zaprosiła przybyłych gości do korzystania z wszystkich atrakcji przygotowanych w ramach pikniku – strefy sportowej, rękodzielniczej i gotowania eco. W programie imprezy znalazły się także animacje z chustą Klanza, zabawy i rywalizacje sportowe m.in. drużynowy bieg na nartach. Dla najmłodszych dzieci dużą atrakcją była przejażdżka kucykiem i malowanie twarzy. Warto nadmienić, że podczas pikniku dzięki Grupie Pierwszej Pomocy PCK z Nowej Sarzyny stworzony został punkt instruktażowy pierwszej pomocy.

Na scenie rzeszowskiego parku swoją twórczość artystyczną zaprezentowali mieszkańcy DPS-ów i zaprzyjaźniona z nimi młodzież. Swój program słowno-muzyczny pt., „Różnice międzypokoleniowe na wesoło”, przedstawił kabaret „Oriento”, w skład którego wchodzi młodzież z Publicznego Gimnazjum w Cieklinie oraz mieszkańcy DPS w Foluszu, a zespół mieszkańców i kadry DPS Nr 1 w Krośnie – „Rodzinne Gniazdo” wyśpiewał wiązankę popularno-ludową regionu podkarpackiego. W drugiej części programu na scenie stanął zespół Black Crows z DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, a teatr muzyczny „Włóczykije” składający się z mieszkańców DPS w Moczarach odegrał pantomimę „Maski”. Na jednej z parkowych alejek odbywał się kulinarny konkurs pn. „Gotowanie łączy pokolenia”. Zadedykowany mieszkańcom DPS i młodzieży konkurs okazał się wspaniałym sposobem na przełamanie stereotypów i prawdziwą międzypokoleniową integrację.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc.

Przebieg wydarzenia prezentuje poniższa galeria zdjęć:

Piknik zorganizowany w ramach działania Informacja i Promocja Projektu KIK/56 „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.