Zmiana w Regulaminie wizyt studyjnych
A A A

Zmiana w Regulaminie wizyt studyjnych Continue reading

Z dniem 28 maja 2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr PD-0610-1/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wprowadzające zmiany w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Aktualna na dzień 28.05.2015 r. wersja Regulaminu dostępna jest TUTAJ.