Kursy specjalistyczne – aktualizacja list uczestników
A A A

29 maja 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji listy osób wstępnie zakwalifikowanych oraz list rezerwowych kursów specjalistycznych. Continue reading

29 maja 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie specjalistycznym „Leczenie ran” oraz list rezerwowych kursów: „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” i „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”, realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Aktualizacja została przeprowadzona  w związku z otrzymaniem po 14.04.2015 r. tj. po dacie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Protokołu z rekrutacji na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych jednego zgłoszenia, skreślenia jednej osoby z listy uczestników projektu, czterech rezygnacji z udziału w kursie oraz wniosków o zamianę grupy szkoleniowej na kursie „Leczenie ran”.

 

Zaktualizowane na dzień 29 maja br. listy na poszczególne kursy specjalistyczne przedstawiają się następująco:

 

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja
o dopuszczeniu do kursów specjalistycznych zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Kategorie: Aktualności, Szkolenia