Projekt KIK 55 – Piknik integracyjny dla dzieci i seniorów
A A A

W dniu 1 czerwca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Matczynie zorganizował piknik dla dzieci i osób starszych zamieszkujących w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Domach Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego. Continue reading

Ubiegłoroczny sukces pikniku zorganizowanego dla Beneficjentów w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie skłonił do organizacji podobnego wydarzenia w 2015 r. Na piknik przybyło ponad 300 gości, w tym dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i seniorzy z Domów Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego. Piknik otworzyła Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wraz z Elizą Pielachą, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego list okolicznościowy odczytała Pani Dyrektor Aleksandra Warmińska, zaś list okolicznościowy od Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Krzysztofa Babisza z podziękowaniami dla Pani Dyrektor Aleksandry Warmińskiej odczytała Pani Dyrektor Eliza Pielacha. Gości przywitał również Paweł Pikula – Starosta Powiatu Lubelskiego.

Gospodarze Pikniku powitali również: mieszkańców domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z opiekunami i dyrektorami. Podczas pikniku organizatorzy zapewnili wiele atrakcji. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć występ zespołu „Solaris”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Lider zespołu rozdawał uczestnikom płyty z autografami. Po występie czas umilała muzyka rozrywkowa w wykonaniu Jacka Rumińskiego, zachęcająca uczestników do wspólnej tanecznej zabawy.

Niezwykłą atrakcją był pokaz umiejętności strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bełżycach i w Lublinie. Strażacy zaprezentowali specjalne kombinezony wykorzystywane podczas katastrof chemicznych, sprzęt i wyposażenie samochodów strażackich, przygotowali również zabawę w pianie. Dzięki Funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Bełżycach dzieci miały możliwość zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego i zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Obecni mogli wziąć udział w zabawach i konkursach m. in.: puszczaniu dużych rozmiarów baniek mydlanych, malowaniu twarzy oraz innych konkursach sportowo – rekreacyjnych. Na zwycięzców konkursów czekały nagrody w postaci drobnych upominków.

Piknik to nie tylko konkursy i zabawy, ale również dobre jedzenie. Uczestnicy mieli okazję spróbować potraw z grilla, zapewnione były zimne napoje, a przez cały czas trwania imprezy dostępne były stoiska z watą cukrową, pop cornem i lodami włoskimi, które cieszyły się zainteresowaniem ze względu na przepiękną, słoneczną pogodę.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy medyczni.

Piknik odbył się w ramach Programu KIK/55: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej serdecznie dziękuje za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pikniku integracyjnego dla dzieci i seniorów. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz do pani Elizy Pielachy – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie za udostępnienie terenu zielonego umożliwiającego organizację Pikniku.