VI POSZIEDZENIE MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
A A A

9 czerwca br. w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 odbyło się VI posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

 

Posiedzenie Komitetu prowadziła Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele strony samorządowej – Jan Smarduch (Wójt Gminy Nowy Targ), Jacek Hudyma (Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego);
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych – Barbara Żychowska (Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych), ks. Andrzej Lichosyt (Caritas Archidiecezji Krakowskiej);
  • przedstawiciele środowiska akademicko–naukowego – dr Katarzyna Ornacka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
  • eksperci – Marcin Podbielski (Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Michał Góra (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie);
  • obserwatorzy – Anna Romańczyk (Instytucja Pośrednicząca/Ministerstwo Zdrowia);
  • przedstawiciele Instytucji Realizującej – Wioletta Wilimska, Rafał Barański, Ewelina Kubacka, Artur Winiarski.

 

W trakcie spotkania omówiono stan realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w tym przede wszystkim przedstawiono efekty i wskaźniki osiągnięte w wyniku wdrażania 8 zakończonych projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich Domach Pomocy Społecznej. Zaprezentowano również 5 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w naborze na projekty inwestycyjno-szkoleniowe Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego. Projekty te będą realizowane w małopolskich IPOW do września 2015 r. Uczestnicy VI Posiedzenia MaKS zostali również zapoznani z rezultatami szkoleń personelu pielęgniarskiego małopolskich DPS oraz doposażeniem tych placówek w sprzęt medyczny. Ponadto przedstawiono dodatkowe działania planowane do realizacji w związku z oszczędnościami w projekcie, wśród których znajdują się m.in. realizacja dodatkowego działania regrantingowego – utworzenie co najmniej 1 mieszkania chronionego przy DPS, coaching/doradztwo w zakresie realizacji projektu dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego; realizacja 3 kursów specjalistycznych dla pielęgniarek/położnych pracujących w DPS oraz realizacja krajowej wizyty studyjnej mającej na celu zapoznanie się z powstałymi w ramach projektu KIK-57 lokalami aktywizującymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na zakończenie posiedzenia członkowie MaKS zostali oprowadzeni po terenie dofinansowanej w ramach projektu inwestycji przez Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dzieło Pomocy Dzieciom” – Jana Madera.

Poniższa galeria zdjęć prezentuje przebieg VI Posiedzenia MaKS: