Kursy specjalistyczne – aktualizacja list uczestników
A A A

2 lipca 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji list osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach specjalistycznych: „Leczenie ran” oraz „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”,
a także listy rezerwowej kursu „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”, realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Aktualizacja została przeprowadzona  w związku z otrzymaniem po 29.05.2015 r. tj. po dacie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Protokołu z rekrutacji na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych dwóch zgłoszeń oraz  pięciu rezygnacji z udziału w kursach otrzymanych po 03.06.2015 r., tj. po dacie zatwierdzenia Aneksu nr 3.

Zaktualizowane na dzień 2 lipca br. listy na poszczególne kursy specjalistyczne przedstawiają się następująco:

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursów specjalistycznych zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Kategorie: Aktualności, Szkolenia