Relacja z konferencji „Ruch – Radość – Rehabilitacja”
A A A

01 lipca 2015 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pn. „Ruch – Radość – Rehabilitacja” zrealizowana przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie oraz Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie w ramach VIII Festiwalu Domek Artystów Wszelakich. Continue reading

W imieniu Pana Janusza Szczęśniaka – Starosty Powiatu Chrzanowskiego konferencję otworzyła Pani Jolanta Szynowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Następnie zebranych gości powitała Pani Kazimiera Żmudzińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele małopolskich domów pomocy społecznej oraz sektora opieki społecznej, łącznie około 90 osób. W trakcie konferencji przedstawione zostały następujące prezentacje: Pani Sabiny Fołta-Niedzielczyk na temat podstawowych praw mieszkańca DPS; Pani Adriany Adamicowej, która przedstawiła doświadczenia polsko-słowackiej współpracy transgranicznej; Pani Doroty Korubel na temat nowych wyzwań terapii zajęciowej w psychiatrii oraz Pani Renaty Bartnik dotycząca radości w pracy z mieszkańcem DPS.

Ostatnim punktem pierwszej części konferencji była prezentacja przedstawiająca działania podejmowane na rzecz małopolskich Domów Pomocy Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z efektami podprojektów zrealizowanych w placówkach dofinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wyniku Konkursu Nr 1/2012. Ponadto zostali także poinformowani o rezultatach działania związanego z dopsażeniem DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach Komponentu 3 projektu oraz planowanymi działaniami związanymi z utworzeniem mieszkań chronionych przy DPS, a także o krajowej wizycie studyjnej, mającej na celu zapoznanie z funkcjonowaniem i zasadami organizacji lokali aktywizujących utworzonych w województwie świętokrzyskim w ramach projektu KIK57.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty praktyczne z następujących zagadnień: „Rehabilitacja dźwiękiem” (prowadzony przez Panią Małgorzatę Liszkę), „Rehabilitacja ruchem” (prowadzony przez Panią Urszulę Żmudzińską) oraz warsztat „Jak odbudować więzi z bliskimi i rodziną” (prowadzony przez Panią Edytę Kocot).

Przebieg konferencji prezentuje poniższa galeria zdjęć: