Krajowa wizyta studyjna
A A A

Informujemy o planowanej krajowej wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie jej uczestników z funkcjonującymi na terenie województwa świętokrzyskiego lokalami aktywizacyjnymi. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” będzie organizował wizytę studyjną, której celem  jest zapoznanie z funkcjonującymi na terenie województwa świętokrzyskiego lokalami aktywizacyjnymi, zasadami ich organizacji, a także doświadczeniami instytucji prowadzących te lokale. Lokale te powstały w ramach projektu  KIK57 pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W ramach projektu KIK 57 na terenie województwa świętokrzyskiego powstało ponad 50 takich lokali. Szczegółowe informacje o tym projekcie są dostępne na stronie projektu KIK 57 , a także na naszej stronie pod tym linkiem.

Uczestnikami wizyty studyjnej mogą być: przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej i Interwencyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne lub organizacje non-profit, przedstawiciele organów prowadzących DPS i IPOW oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wizyta jest planowana w październiku br.  W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór do udziału w tej wizycie. Osoby zainteresowane udziałem w wizycie proszone są o kontakt z biurem projektu.