Pierwsze relacje z projektów IPOW
A A A

Wkrótce miną dwa miesiące od podpisania pierwszych umów z Beneficjentami wyłonionymi do dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Czas na pierwsze relacje z postępu projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego. Continue reading

W pięciu Placówkach Opiekuńczo -Wychowawczych typu interwencyjnego dofinansowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zaplanowanych na lipiec prac remontowych. Okres wakacyjny sprzyja tego typu działaniom, gdyż podopieczni placówek biorą udział w formach wypoczynku organizowanych poza placówką. Beneficjenci w większości przeprowadzili procedury związane z wyłonieniem wykonawców prac modernizacyjnych lub remontowych oraz szkoleń.

W czerwcu zrealizowano już część szkoleń dla personelu tych placówek. Pracownicy Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie odbyli kurs terapii zajęciowej, a personel IPOW dla Chłopców w Krakowie odbył szkolenia z zakresu „Praktyki treningu zastępowania agresji – TZA-art” oraz szkolenie nt. „Nowych zagrożeń internetu – cyberprzemocy”.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” odbyły się 3 spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli Beneficjentów, w trakcie których mogli skonsultować się ze Specjalistami ds. wdrażania projektu m.in. na temat przygotowania dokumentów związanych ze sprawozdawczością za pierwszy okres realizacji. Ponadto przedstawiciele dofinansowanych placówek mogą korzystać z usług coachingowych finansowanych w ramach projektu m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania.

W kolejnych publikowanych na stronie projektu aktualnościach przedstawimy Państwu bliżej postęp prac i rezultaty wdrażania projektów w poszczególnych placówkach.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony!

Kategorie: Aktualności, Projekty