Rozpoczęcie naboru do udziału w krajowej wizycie studyjnej
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 31 lipca 2015 r. nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej. Nabór jest prowadzony w okresie … Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 31 lipca 2015 r. nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej.

Nabór jest prowadzony w okresie od 31 lipca do 20 sierpnia 2015 r.

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w krajowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: agawel@rops.krakow.pl