Podsumowanie działań szkoleniowych projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

Zbliżający się koniec wakacji oraz początek roku szkolnego jest dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych działań szkoleniowych zrealizowanych w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
Continue reading

Szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne oraz kursy specjalistyczne dla kadry pielęgniarskiej małopolskich domów pomocy społecznej realizowane są w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Działania szkoleniowe mają na celu podniesienie dostępności usług pomocy społecznej dla mieszkańców Małopolski oraz profesjonalizację usług personelu domów pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu realizowano

1. Kursy kwalifikacyjne:

- z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego (grupa 1) – ukończony przez 28 pielęgniarek;

- z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – ukończony przez 24 pielęgniarki;

- z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego (grupa 2) – ukończony przez 34 pielęgniarki;

- z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego  – ukończony przez 19 pielęgniarek i 1 pielęgniarza;

- z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego (grupa 3) – ukończony przez 34 pielęgniarki i 1 pielęgniarza.

Łącznie w kursach kwalifikacyjnych wzięło udział 141 osób.

 

2. Szkolenia specjalizacyjne:

- z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – uczestniczyło w nim 30 pielęgniarek;

- z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – uczestniczyło w nim 14 pielęgniarek.

W kwietniu br. uczestniczki obu specjalizacji przystąpiły do egzaminu państwowego, organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – 36 pielęgniarek uzyskało wynik pozytywny, do egzaminu w sesji jesiennej przystąpi 8 pielęgniarek.

 

3. Kursy specjalistyczne:

- „Leczenie ran” (grupa 1) – ukończyło go 35 pielęgniarek;

- „Leczenie ran” (grupa 2) – w kursie uczestniczy 25 pielęgniarek, zakończenie kursu planowane jest w październiku 2015 r.;

- „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” (grupa 1) – w kursie uczestniczą 22 pielęgniarki i 2 pielęgniarzy, zakończenie kursu planowane jest we wrześniu 2015 r.

- „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” (grupa 2) – zajęcia w ramach kursu rozpoczną się 11 września br., planowana liczba uczestników  – ok. 45 osób.

Planuje się organizację kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla grupy 35 osób.

Łącznie w ramach projektu swoje kwalifikacje podniosło 185 pielęgniarek. Efektami działań szkoleniowych są zdobyte wiedza i kompetencje kadry pielęgniarskiej małopolskich domów pomocy społecznej. Wysoka ocena jakości kształcenia i organizacji kursów w badaniach ankietowych świadczy o zadowoleniu i satysfakcji uczestników ze zdobytych kwalifikacji i udziału w zajęciach. Korzyści z przeprowadzonych szkoleń i kursów odnieśli nie tylko ich uczestnicy, ale również beneficjenci domów pomocy społecznej, którzy mogą korzystać ze zdobytej wiedzy i umiejętności profesjonalnej kadry.