Zagraniczne wizyty studyjne – aktualności
A A A

We wrześniu br. w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowana będzie zagraniczna wizyta studyjna do Szwajcarii. Continue reading

Uczestnicy wizyty studyjnej są podzieleni na 3 grupy wyjazdowe (po 20 osób każda): grupa 1 to głównie pielęgniarki oraz kierownicy zespołów pielęgniarskich w DPS, grupa 2 to głównie średni personel zarządzający tj. kierownicy działów/zespołów terapeutycznych/ rehabilitacyjnych/ opiekuńczych DPS, a grupa 3 to dyrektorzy DPS oraz przedstawiciele organów prowadzących. W wizycie weźmie udział łącznie 60 osób. Każda grupa weźmie udział w co najmniej 6 spotkaniach, które umożliwią zapoznanie z funkcjonowaniem / zasadami finansowania / ofertą programową placówek o różnym profilu, świadczących usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie / psychicznie / intelektualnie, jak również w instytucji koordynującej świadczenie opieki domowej. Zakres każdego spotkania uwzględnia profil danej grupy.

Wizyty studyjne będą realizowane w następujących terminach:

Grupa nr 1

Wyjazd w terminie: 02.09.2015 r. – 05.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Grupa nr 2

Wyjazd w terminie: 09.09.2015 r. – 12.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Grupa nr 3

Wyjazd w terminie: 16.09.2015 r. – 19.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Wykonawcą/operatorem wizyt studyjnych jest firma Sun & More sp. z o. o., ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Z efektami wizyt będą mogli Państwo zapoznać się na naszej stronie – po ich realizacji zostanie przygotowany raport prezentujący wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach wizyt studyjnych w Szwajcarii.