FUNDUSZE SZWAJCARSKIE DLA KRAKOWSKICH PLACÓWEK
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi efektami realizacji podprojektów w małopolskich Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego dofinansowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

1. „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12”, Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego ul. Naczelna 12 w Krakowie.

Trwają prace remontowo–budowlane na I i II piętrze budynku. Na I piętrze m.in. przesunięto ściany działowe, zmieniono usytuowanie drzwi, wyburzono część ściany oraz wykonano ściankę działową, w wyniku czego powstały 2 pomieszczenia: jedno pełniące funkcję pokoju do indywidualnej pracy z wychowankami, drugie o charakterze wspólnego pomieszczenia mieszkalnego wraz z aneksem kuchennym. Na II piętrze wykonano przesunięcie ścianki działowej oraz zmieniono lokalizację drzwi. Uzyskano w ten sposób pomieszczenie, które będzie pełniło rolę pokoju mieszkalnego wychowanków wraz z wydzieloną serwerownią. Ponadto w ramach tej samej kondygnacji, w miejscu istniejącego dotychczas magazynku odtworzone zostanie WC (prace dopiero się rozpoczną). Zakupiono również wyposażenie AGD oraz RTV, jak również meble. W miesiącu czerwcu i lipcu zrealizowano 3 szkolenia dla 13 osób – co stanowi 48% wszystkich pracowników, aktualnie trwa jeszcze jedno szkolenie dla 2 osób.

2.      „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej”, Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej, a realizatorem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie.

Przedmiotem projektu jest remont pomieszczeń mieszkalnych, świetlicy, pomieszczeń użytkowych i sanitarnych, placu zabaw oraz zakup wyposażenia, a także szkolenia pracowników bezpośrednio pracujących z podopiecznymi placówki. W świetlicy tj. w pomieszczeniu terapeutycznym wymieniono panele podłogowe oraz powierzchnie ścienne, a w jadalni, kuchni, korytarzu i magazynach żywnościowych zakończono już malowanie ścian. Rozpoczęto także remont pralni i zaplecza sanitarnego. Dostawa mebli zostanie zrealizowana po zakończeniu remontów pomieszczeń. Na placu zabaw wymieniono uszkodzone elementy. Aktualnie realizowane są działania szkoleniowe z 6 tematów szkoleniowych dla 9 pracowników. Projekt potrwa do września 2015 roku.

3. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”, Beneficjentem Projektu jest Miasto Nowy Sącz.

W ramach Komponentu I planowane jest wykonanie prac w zakresie budowy infrastruktury sportowej tj. piłko-chwyty, elementy siłowni zewnętrznej, ławki, stoły wraz z przygotowaniem terenu. Kolejnym etapem prac jest zamontowanie oświetlenia wnętrza wiaty, poprzez zabudowę 1 szt. oprawy typu LED zasilanej poprzez układ ogniw foto-galwanicznych na słupie w pobliżu wiaty. Prace związane z budową infrastruktury sportowej rozpoczęły się w drugiej połowie lipca br.,a planowany termin ich zakończenia to koniec sierpnia. W miesiącu wrześniu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz „Podstawy i metody wychowawcze wobec młodzieży” z udziałem trenera fitness. W ramach szkoleń zostanie przeszkolonych 10 pracowników placówki.

 

4. „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym”, Beneficjentem projektu jest Powiat Krakowski, a realizatorem Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie.

Zakończono prace związane z utworzeniem gabinetu psychologiczno–pedagogicznego, wymianą kaloryferów, wymianą paneli, odnowieniem pokoi wychowankówObecnie kontynuowane są prace związane z odświeżaniem korytarza i remontem łazienek. W ramach projektu zrealizowano 4 szkolenia, w ramach których przeszkolono 13 pracowników placówki.

5. „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”, Beneficjentem projektu jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, projekt realizowany jest w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie os. Willowe 19.

W ramach prac obecnie zostały zakończone prace związane z remontem dotyczącym pokoi mieszkalnych, świetlicy tv, gabinetu dyrektora (wykonane prace to m.in. malowanie ścian, wymiana paneli podłogowych oraz wymiana gniazdek elektrycznych i kontaktów). Wymieniono glazurę w kuchni, dokonano całkowitej renowacji 32 sztuk drzwi wewnętrznych. Prace remontowe pozostałych pomieszczeń (kuchnia, hole, łazienki, pozostałe pomieszczenia mieszkalne i użytkowe) są w trakcie realizacji. Dokonano częściowej wymiany paneli podłogowych oraz odmalowano część powierzchni ściennych. W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia dla 6 pracowników placówki, docelowo przeszkolonych ma być 10 pracowników w ramach 5 szkoleń.