Ewaluacja SPPW
A A A

W dniach 14-15 września br. została przeprowadzona ewaluacja projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” (podobnie jak 28 innych projektów realizowanych w Polsce, Litwie, Słowacji i na Węgrzech) został objęty ewaluacją przeprowadzaną na zlecenie strony szwajcarskiej. Ewaluacja została przeprowadzona przez Panią Heidrun Ferrari.

Głównym celem ewaluacji jest ocena skuteczności Programu Szwajcarskiego w tych krajach, określenie obszarów, w których odniesiono sukces, jak również tych, które wymagają ewentualnej poprawy. Celami szczegółowymi jest zapoznanie się z osiągniętymi efektami, zdobytym doświadczeniem  oraz planami na najbliższą perspektywę.

W trakcie ewaluacji zrealizowano m.in. wizyty w krakowskich Domach Pomocy Społecznej (na ul. Łanowej 41 i ul. Krakowskiej 55) oraz w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie (ul. Naczelna 12), prezentując przebieg projektów i ich rezultaty, spotkania z przedstawicielami wszystkich podprojektów,  pielęgniarkami, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach projektu oraz osobami, które uczestniczyły w wizycie studyjnej w Szwajcarii. W trakcie tych spotkań uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi realizacji projektu, jego efektami oraz zdobytymi doświadczeniami.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z tych spotkań.

Kategorie: Aktualności, Projekty