SPOTKANIE INFORMACYJNO-WDROŻENIOWE DLA BENEFICJENTÓW
A A A

Spotkanie informacyjno – wdrożeniowe dla Beneficjentów. Continue reading

22 września br. odbyło się spotkanie informacyjno – wdrożeniowe dla przedstawicieli 5 Beneficjentów realizujących projekty inwestycyjno-szkoleniowe w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego.

W związku z tym, że realizacja wszystkich 5 projektów zakończyła się 15 września br. Beneficjenci przedstawili osiągnięte rezultaty projektu oraz podzielili się refleksjami z realizacji. Przedstawiciele Instytucji Realizującej omówili procedury związane z zakończeniem projektów w tym m.in. kontrole końcowe, kontrole ex post zamówień, przygotowanie raportu z zakończenia projektu i końcowego raportu finansowego.

W trakcie spotkania przedstawiono również informacje o realizacji innych działań projektu – zagranicznej wizycie studyjnej, krajowej wizycie studyjnej, ewaluacji SPPW.
Na zakończenie spotkania miały miejsce konsultacje indywidualne przedstawicieli projektów z osobami z zespołu projektowego.

Zdjęcia ze spotkania prezentuje poniższa galeria: