ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W SPRAWIE NABORU DO UDZIAŁU W KRAJOWEJ WIZYCIE STUDYJNEJ
A A A

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne do udziału w krajowej wizycie studyjnej. Continue reading

W okresie naboru (tj. od 31 lipca do 20 sierpnia 2015 r.) wpłynęło 41 zgłoszeń (Załącznik nr 1). Po zakończeniu naboru do dnia 21 września 2015 r. wpłynęło 6 zgłoszeń (Załącznik nr 2). Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej.

Wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z §5 ust.2 Regulaminu.

W dniach 21.08-24.09.2015 r. Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr PD-060-5/15 z dnia 31 lipca 2015 r.
przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w okresie naboru zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu rekrutacji zostały ocenione przez Komisję kwalifikacyjną. W wyniku oceny formalnej wszystkie zgłoszenia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Zgłoszenie, które wpłynęło w terminie naboru i przeszło pozytywnie ocenę formalną, zgodnie z § 5 ust. 12 i 13 Regulaminu rekrutacji, zostało wpisane na Listę rankingową (Załącznik nr 3).

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w krajowej wizycie studyjnej zostało zakwalifikowanych 20 kandydatów (Lista osób zakwalifikowanych stanowi Załącznik nr 4), 21 kandydatów zostało umieszczonych na Liście  rezerwowej (Lista rezerwowa stanowi Załącznik nr 5). Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą, będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc do udziału w wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej (z zachowaniem ograniczenia liczby osób uczestniczących w wizycie studyjnej z jednej instytucji).