Krajowa wizyta studyjna
A A A

W dniach 27-29 października br. w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przeprowadzona będzie krajowa wizyta studyjna. Continue reading

W dniach 27-29 października br. w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przeprowadzona będzie krajowa wizyta studyjna.

Celem wizyty jest pozyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu funkcjonowania lokali aktywizujących utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach projektu KIK-57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zasad organizacji tych lokali, doświadczeń instytucji je prowadzących, a także efektów tego projektu.

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania placówek typu DPS i IPOW. Wizyta studyjna ma na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań mających na celu usamodzielnienie osób objętych opieką różnych instytucji.

Program wizyty