Wizyta studyjna w świętokrzyskich placówkach
A A A

W dniach 27-29 października br. 25 przedstawicieli małopolskich domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie uczestniczyło w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie z funkcjonującymi na terenie województwa świętokrzyskiego lokalami aktywizacyjnymi, zasadami ich organizacji, a także doświadczeniami instytucji prowadzących te lokale. Continue reading

Lokale aktywizujące powstały w ramach projektu KIK-57 pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego projektu na terenie województwa świętokrzyskiego powstały 92 lokale aktywizujące, oferujące 170 miejsc.

Podczas wizyty uczestnicy w sposób bezpośredni zapoznali się z rezultatami projektu w następujących placówkach:

  • Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

  • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

  • Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach

  • Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

  • Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

  • Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

  • Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

  • Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

 

Szczegółowe informacje o projekcie KIK-57 pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” zaprezentowali Pan Sławomir Ciaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Robert Jawor – kierownik projektu.

Spotkania w poszczególnych placówkach służyły również wymianie doświadczeń z pracownikami, przedstawieniu rozwiązań stosowanych w małopolskich DPS-ach oraz prezentacji efektów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Przedstawicielom placówek serdecznie dziękujemy za organizację spotkań i umożliwienie zapoznania się z ich działalnością.