DZIAŁANIA PROMOCYJNE PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM” – KAMPANIA PRASOWA
A A A

W dn. 9 listopada br. na łamach krakowskiego dodatku Gazety Wyborczej oraz w Internecie ukazał się ostatni z serii 9 artykułów promujących projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Od marca 2014 r. opublikowano dziewięć sponsorowanych artykułów informujących o stanie zawansowania oraz efektach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie z dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Artykuł pn. „W trosce o wysoką jakość” rozpoczynający tę kampanię prasową projektu ukazał się już 24 marca 2014 roku i informował o głównych założeniach i działaniach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W kolejnych czterech materiałach prasowych do końca 2014 roku ukazały się informacje prezentujące postęp prac inwestycyjnych oraz działań szkoleniowych realizowanych w ośmiu małopolskich Domach Pomocy Społecznej, które otrzymały dofinansowanie ze środków szwajcarskich:

  • 23 czerwca 2014 roku w artykule pn. „Małopolskie DPS-y o szwajcarskim standardzie” przedstawiono informacje na temat projektów w dwóch krakowskich DPS-ach – przy ul. Łanowej 41 i przy ul. Krakowskiej 55.
  • 28 sierpnia 2014 roku w materiale pn. „Na wschodzie i zachodzie: SPPW w DPS-ach w całej Małopolsce” przedstawiono postęp realizacji podprojektów w DPS-ach w Nowodworzu i w Bobrku.
  • 29 września 2014 roku w artykule pn. „Nowe możliwości małopolskich placówek” opisano efekty widoczne w DPS w Szczyrzycu i Gorlicach.
  • 17 listopada 2014 roku w materiale pn. „Bezpieczeństwo i samodzielność dzięki funduszom szwajcarskim” przedstawiono informacje na temat projektów DPS w Nowym Sączu i w Zbyszycach.

W roku 2015 w ramach tej kampanii na łamach krakowskiego dodatku Gazety Wyborczej oraz na portalu powiązanym z gazetą ukazały się artykuły prezentujące efekty działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”:

  • Artykuł pn. „Program szwajcarski kuźnią profesjonalistów” z dn. 23 marca 2015 r. informował o rezultatach szkoleń i kursów oferowanych w ramach projektu dla pielęgniarek i położnych pracujących w małopolskich DPS-ach,
  • Natomiast artykuł z dn. 30 października 2015 r. pn. „Cenne doświadczenia i inspirujące przykłady z wizyt studyjnych” – prezentował efekty zagranicznych oraz krajowej wizyty studyjnej zrealizowanych w ramach projektu.

Osobny materiał, który ukazał się 26 października 2015 roku informował o efektach podprojektów realizowanych w małopolskich Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego. W artykule pn. „W przyjaznej atmosferze, pod bezpiecznym dachem” zaprezentowano rezultaty z realizacji działań inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych z SPPW w placówce dla chłopców przy ul. Naczelnej w Krakowie, placówce dla dziewcząt na os. Willowym w Krakowie, w placówce przy ul. Rajskiej w Krakowie oraz w placówce w Nowym Sączu i w Skawinie.

W dziewiątym artykule w ramach tej kampanii pn. „Od potrzeb do rozwiązań – efekty realizacji projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, który ukazał się w dniu 9 listopada 2015 roku zostały podsumowane dotychczasowe działania i rezultaty wypracowane w ramach projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu TUTAJ.