Aktualizacja listy uczestników kursu „Terapia bólu”
A A A

12 listopada 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji listy osób uczestniczących w kursie specjalistycznym „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

12 listopada 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji listy osób uczestniczących  w kursie specjalistycznym „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Aktualizacja została przeprowadzona  w związku z otrzymaniem  po 23.10.2015 r. (tj. po dacie zatwierdzenia Aneksu nr 13 do Protokołu z rekrutacji na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych) rezygnacji oraz skreśleń z udziału w kursie „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”. Zaktualizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dostępna jest TUTAJ.