Mieszkania chronione przy DPS – INFORMACJA Z OTWARCIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
A A A

Informacja z otwarcia propozycji projektów w ramach naboru dotyczącego uruchomienia mieszkań chronionych przy DPS w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Zgodnie z „Regulaminem naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących uruchomienia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w dniach 05.11 – 19.11.2015 r. trwał nabór propozycji projektów.

 Do dnia 19.11.2015 r. do godz. 14.00 złożone zostały 2 propozycje projektów.

W dniu 19.11.2015 r. o godz. 14:30 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, odbyło się publiczne otwarcie propozycji projektów. W poniższej tabelce prezentujemy złożone propozycje projektów:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wnioskowany procent dofinansowania

Liczba planowanych do utworzenia mieszkań chronionych

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

80 %

1

2.

Gmina Miejska Kraków

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

85 %

1