Wyniki oceny formalno-merytorycznej propozycji projektów
A A A

Wyniki oceny formalno-merytorycznej propozycji projektów w ramach naboru propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną propozycji projektów złożonych w ramach naboru propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”

W ramach naboru zostały złożone 2 propozycje na projekty o charakterze inwestycyjno–szkoleniowym przez następujące organy prowadzące:

- Urząd Miasta Krakowa dot. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25;

- Bonifraterska Fundacja Dobroczynna dot. Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z par. 24 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”:  2 propozycje projektów uzyskały pozytywną ocenę, żadna z propozycji projektów nie została odrzucona.

Lista rankingowa propozycji projektów  złożonych w naborze dotyczącym utworzenia mieszkań chronionych

 

Organ prowadzący

DPS

Tytuł projektu

Wynik oceny formalno-merytorycznej

Liczba punktów

Wnioskowana kwota dofinansowania SPPW

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

POZYTYWNA

50,00

36 800,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem.

POZYTYWNA

37,50

138 550,00 zł  ⃰

* wnioskowana kwota dofinansowania SPPW przekracza wartość dostępnej alokacji w tym naborze – możliwa kwota dofinansowania SPPW (na dzień 2.12.2015 r.) wynosi 130 066,93 zł