VII POSIEDZENIE MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
A A A

14 grudnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 odbyło się VII posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Posiedzenie Komitetu prowadziła Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele strony samorządowej – Jan Smarduch (Wójt Gminy Nowy Targ), Jacek Hudyma (Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego);
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych – Barbara Żychowska (Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych), Irena Kruczek (Stowarzyszenie SIEMACHA);
  • przedstawiciele środowiska akademicko–naukowego – dr Jolanta Perek Białas (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
  • eksperci – Renata Grochal (Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Michał Góra (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie);
  • przedstawiciele Instytucji Realizującej – Wioletta Wilimska, Rafał Barański oraz członkowie zespołu projektowego.

 

W trakcie spotkania omówiono stan realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w tym przede wszystkim przedstawiono efekty osiągnięte w wyniku wdrażania 5 zakończonych projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich Placówkach-Opiekuńczo Wychowawczych typu interwencyjnego oraz wskaźniki wypracowane w ramach tych projektów, a także 8 projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu SPPW w małopolskich Domach Pomocy Społecznej.

Zaprezentowano również podsumowanie działań zrealizowanych w Komponencie 3 projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” tzn.  szkoleń personelu pielęgniarskiego małopolskich DPS oraz doposażenia tych placówek w sprzęt medyczny. Ponadto przedstawiono dodatkowe działania planowane do realizacji w związku z oszczędnościami w projekcie, wśród których znajduje się m.in. realizacja dodatkowego działania regrantingowego polegającego na utworzeniu mieszkań chronionych przy DPS.

Na zakończenie posiedzenia członkowie MaKS zostali oprowadzeni po terenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 – placówce, w której jest planowana realizacja podprojektu  w związku ze złożoną propozycją projektu dot. utworzenia mieszkania  chronionego przy DPS.