UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ODDZIAŁU DPS PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 55
A A A

18 grudnia 2015 r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowego oddziału DPS powstałego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Gmina Miejska Kraków w latach 2013-2014 realizowała projekt pn. „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”, którego przedmiotem była modernizacja parteru i dwóch pięter budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Adama Chmielowskiego 6. W uroczystości otwarcia uczestniczyli Pan Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, ks. biskup Grzegorz Ryś, Pan Sławomir Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Pani Józefa Grodecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, pracownicy i mieszkańcy DPS, przedstawiciele samorządu dzielnicy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół DPS im. Św. Brata Alberta „ECCE HOMO”.

W ramach projektu realizowane były działania inwestycyjne oraz szkoleniowe. W wyniku modernizacji parteru i dwóch pięter budynku utworzono 57 nowych miejsc pobytu, sale terapii zajęciowej, salę pobytu dziennego, kaplicę, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój kąpielowy, łazienki, pomieszczenia pomocnicze i ciągi komunikacyjne. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano instalację alarmową przeciw pożarową, ewakuacyjną i przyzywową oraz wykonano szyb dla windy osobowej i towarowej, a także zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” podnosili swoje kompetencje zawodowe. Łącznie 108 osób uczestniczyło w różnego rodzaju formach szkoleniowych m.in. z zakresu psychologii, profesjonalnej pomocy terapeutycznej, geriatrii i gerontologii oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Końcowa wartość projektu zrealizowanego przez DPS przy ul. Krakowskiej wyniosła 2 350 635,51 zł, w tym dofinansowanie SPPW   1 997 990,19 zł (85%).

W wyniku realizacji projektu:

  • powstało 57 nowych miejsc pobytu;
  • 108 pracowników DPS podniosło swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w 27 formach szkoleniowych;
  • zmodernizowano ponad 440 m2 pomieszczeń mieszkalnych;
  • utworzono ponad 170 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej;
  • utworzono 280 m2 innych pomieszczeń;
  • zakupiono 345 szt. wyposażenia i sprzętu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 był jednym z ośmiu małopolskich DPS-ów, które w latach 2013-2015 zostały zmodernizowane/rozbudowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Przebieg uroczystości prezentuje poniższa galeria zdjęć: