PRZEDŁUŻENIE TERMINU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DOT. UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH
A A A

Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków dot. utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

UWAGA!

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie par. 29 ust. 6 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PD-0621-32/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.11.2015 r., przedłuża termin oceny formalno-merytorycznej do dnia 8 stycznia 2016 r.

Kategorie: Aktualności