PROJEKTY INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH typu interwencyjnego – PODSUMOWANIE
A A A

Rok 2015 dobiegł końca, podobnie jak realizacja pięciu projektów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego. Continue reading

Zakres projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru projektów przeprowadzonego w marcu 2015 roku obejmował działania inwestycyjno-szkoleniowe w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez następujące podmioty publiczne lub organizacje non-profit:

  • Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej, projekt pn. „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej”, wartość dofinansowania: 113 683,09 zł;
  • Gmina Miejska Kraków, projekt pn. „Modernizacja IPOW dla Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie:, wartość dofinansowania: 112 740,14 zł;
  • Powiat Krakowski, projekt pn. „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym, wartość dofinansowania: 102 110,39 zł;
  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej, projekt pn. „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”, wartość dofinansowania: 104 618,56 zł;
  • Miasto Nowy Sącz, projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”, wartość dofinansowania: 59 303,59 zł.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wszystkich pięciu projektów wyniosła 492 455,77 zł.

W placówce dla chłopców przy ul. Naczelnej w Krakowie przeprowadzono prace remontowo-budowlane na I i II piętrze. W wyniku prac na I piętrze wydzielono m.in. 2 pomieszczenia – jedno pełniące funkcję pokoju do indywidualnej pracy z wychowankami, drugie o charakterze wspólnego pomieszczenia mieszkalnego wraz z aneksem kuchennym. Na II piętrze uzyskano pomieszczenie, które będzie pełniło rolę pokoju mieszkalnego wychowanków. 13 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 4 różnego rodzaju formach szkoleniowych takich jak m.in. szkolenie z zakresu „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART”.

 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu w ramach projektu zrealizowano prace modernizacyjne terenu rekreacyjnego, w wyniku których utworzono siłownię zewnętrzną (orbitreka, biegacza, wahadło oraz ławkę prostą), zamontowano piłkochwyty na  boisku sportowym, zamontowało łakwi i stoły oraz zmodernizowano wiatę rekreacyjną poprzez zamontowanie oświetlenia fotowoltanicznego. 10 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 2 formach szkoleniowych: pierwsza pomoc przedmedyczna oraz postawy i metody wychowawcze wobec młodzieży z udziałem trenera fitness.

 

W placówce opiekuńczo–wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Rajskiej w Krakowie w ramach projektu wykonano remont pomieszczeń mieszkalnych, świetlicy, pomieszczeń użytkowych i sanitarnych, placu zabaw – m.in. wymieniono panele podłogowe oraz powierzchnie ścienne w świetlicy, wykonano malowanie ścian w jadalni, kuchni, korytarzu i magazynach żywnościowych, odremontowano pralnię i zaplecze sanitarne. Zakupiono wyposażenie na potrzeby odnowionych pomieszczeń m.in. fotele, kanapy, szafy, biurka i krzesła. 9 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 6 różnego rodzaju formach szkoleniowych takich jak m.in. wspieranie rozwoju dziecka przez zajęcia artystyczne czy efektywna komunikacja w sytuacjach osobistych i zawodowych.

 

W Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie wykonano prace remontowe pokoi mieszkalnych i łazienek, sali telewizyjnej, korytarza, pokoju terapeutycznego,  zakupiono wyposażenie, w tym meble, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy. Dokonano podziału pokoju terapeutycznego w wyniku czego oddzielono część terapeutyczną od pokoju archiwizacyjno–administracyjnego, a także wymieniono panele podłogowe oraz kaloryfery w pokojach wychowanków, w pokoju terapeutycznym oraz w sali TV. Zakupiono meble oraz sprzęt nagłaśniający i sportowy – stół do tenisa oraz stół do gry w piłkarzyki. 14 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 3 formach szkoleniowych – z tematyki interwencji kryzysowej i obsługi kancelaryjno-biurowej oraz z zakresu terapii zajęciowej.

W Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt na os. Willowym w Krakowie zrealizowano prace remontowe pokoi dla wychowanek, pokoju adaptacyjnego, sali konferencyjnej, pokoju rozmów, świetlicy telewizyjnej, pokoju administracyjnego, pokoju biurowego, holu, kuchni oraz łazienek. Utworzono pokój  terapeutyczny oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt (m.in. meble, sprzęt sportowy, sprzęt agd i rtv). 10 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 5 różnego rodzaju formach szkoleniowych w tym m.in. poświęconych mediacjom, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz treningowi umiejętności.

W wyniku realizacji powyższych 5 projektów:

- zmodernizowano 729,33 m2 pomieszczeń mieszkalnych;

- zmodernizowano lub utworzono 96,22 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej;

- zmodernizowano lub utworzono 444,52 m2 innych pomieszczeń;

- zmodernizowano lub utworzono 557,30 m2 terenów rekreacyjnych (parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni);

- zakupiono 5 zestawów wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzonych / zmodernizowanych pomieszczeń;

- 56 pracowników podniosło swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach / kursach/ innych formach szkoleniowych;

- zorganizowano 20 szkoleń / kursów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe pracowników.