WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE – utworzenie mieszkań chronionych przy DPS
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu. Continue reading

WYNIKI OCENY

formalno-merytorycznej  WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE złożonych w ramach naboru wniosków

dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu.

Do udziału w drugim etapie naboru zgodnie z par. 24 ust. 10 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” (zwany dalej Regulaminem), zostali zaproszeni Wnioskodawcy, których propozycje projektów otrzymały pozytywna ocenę formalno-merytoryczną:

L.p

Wnioskodawca

Dom Pomocy Społecznej objęty projektem

Tytuł projektu

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

 

Ww. organy prowadzące w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w 2-gim etapie złożyły wnioski o dofinansowanie.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z par. 29 Regulaminu: 2 wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną ocenę, żaden z wniosków nie został odrzucony.

Zgodnie z par. 29 ust. 5 Regulaminu następujące projekty mogą otrzymać dofinansowanie, pod warunkiem dostępności środków w budżecie Instytucji Realizującej (par. 31 ust. 1):

L.p

Wnioskodawca

Dom Pomocy Społecznej objęty projektem

Tytuł projektu

Wartość dofinansowania SPPW

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

36 800,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

130 066,93 zł