SPOTKANIE INFORMACYJNO-WDROŻENIOWE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM”
A A A

15 stycznia br. odbyło się spotkanie wdrożeniowe dla przedstawicieli 2 beneficjentów, których projekty inwestycyjno-szkoleniowe dotyczące uruchomienia mieszkań chronionych przy Domach Pomocy Społecznej zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Podczas spotkania przedstawiciele beneficjentów zostali szczegółowo zaznajomieni z obowiązkami wynikającymi z dokumentów programowych SPPW oraz umów o dofinansowanie projektów  infrastrukturalno-szkoleniowych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pracownicy zespołu  projektowego szczegółowo omówili  kwestie związane m.in. z podpisaniem  umów o dofinansowanie projektów, realizacją zamówień,  dokumentowaniem wydatków, raportowaniem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, przetwarzaniem danych osobowych, wprowadzaniem zmian w projekcie, monitoringiem i kontrolą.

Beneficjenci przedstawili stan przygotowań do realizacji projektów, w tym planowane terminy ogłoszenia zamówień oraz realizacji działań inwestycyjno-szkoleniowych. Na zakończenie spotkania miały miejsce konsultacje indywidualne poszczególnych projektów z osobami z zespołu projektowego.

Zdjęcia ze spotkania prezentujemy poniżej:

Prezentacja ze spotkania do pobrania TUTAJ.