Podpisanie umowy na realizację projektu w DPS w Konarach
A A A

22 stycznia 2016 r. w biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w Krakowie podpisana została umowa na realizację podprojektu pod nazwą „Trening czyni samodzielnym!” Continue reading

Nowym Beneficjentem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy została Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, która w ramach przeprowadzonego naboru na projekty dotyczące utworzenia mieszkań chronionych uzyskała dofinansowanie z projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” zakłada wyposażenie tworzonego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Domu Pomocy Społecznej w Konarach mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami. Ta forma rehabilitacji przyczyni się do podniesienia  kompetencji społecznych, indywidualnych i w efekcie usprawnienia samodzielnego funkcjonowania  osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wynosi 36 800 zł, wkład własny Fundacji, pochodzący ze zbiórki publicznej to kwota 9 200 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!” wynosi 46 000 zł.

Umowę podpisała Pani Katarzyna Wojtanowicz  – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konarach oraz Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie.