Kampania informacyjno-promocyjna „Pomoc nie zna granic”
A A A

Kampania informacyjno-promocyjna „Pomoc nie zna granic” – pierwsze realizowane działania. Continue reading

W dniach 29 stycznia – 14 lutego br. w ramach trwającej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” miał miejsce konkurs internetowy „Wiedza bez granic. My pytamy – Ty wygrywasz!”. Do organizatora konkursu wpłynęło łącznie 189 zgłoszeń. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat Szwajcarii, Małopolski i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, poprzez odpowiedź na takie pytania jak m.in. pytanie o główną jednostkę podziału administracyjnego Szwajcarii, o małopolskie obiekty wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO czy rozwinięcie skrótu SPPW. Wszystkie formularze są obecnie poddawane ocenie, podczas której pod uwagę brana jest nie tylko poprawność odpowiedzi udzielonych na pytania quizowe, ale też oryginalność, wyjątkowość i kreatywność odpowiedzi na pytania otwarte, a także kryterium czasu. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a przekazanie nagród odbędzie się podczas konferencji końcowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w Krakowie.

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach wielokanałowej kampanii projektu przebiegającej pod hasłem „POMOC NIE ZNA GRANIC”. Jednocześnie trwają prace nad reportażami (materiałami filmowymi) prezentującymi efekty podprojektów inwestycyjno-szkoleniowych zrealizowanych w małopolskich domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. Planowana emisja reportaży powstałych w ramach kampanii nastąpi w marcu br., o datach emisji poinformujemy na naszej stronie.