Podpisanie umów na realizację projektów dot. mieszkań chronionych
A A A

25 lutego 2016 r. w siedzibie Instytucji Realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie podpisane zostały umowy na realizację podprojektów pod nazwą „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie oraz „Trening czyni samodzielnym!” realizowanego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w DPS w Konarach. Continue reading

W ramach naboru na projekty dotyczące utworzenia mieszkań chronionych w małopolskich Domach Pomocy Społecznej Gmina Miejska Kraków uzyskała ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dofinansowanie projektu inwestycyjno-szkoleniowego w DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Celem projektu pn. „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” jest utworzenie mieszkania chronionego o pow. 63,1 m2, usytuowanego w parterowym budynku i składającego się z 3 izb mieszkalnych, aneksu kuchennego i pełnego węzła sanitarnego. Architektura wnętrz i ich wyposażenie umożliwią zamieszkanie trzem osobom niepełnosprawnym. Przygotowywana oferta pomocy ma na celu wsparcie osób z niej korzystających w wykonywaniu codziennych obowiązków. Połączenie działań inwestycyjnych z treningiem umiejętności społecznych pozwoli na częściowe lub całkowite usamodzielnienie podopiecznych DPS.

Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wynosi 130 067 zł, wkład własny Beneficjenta to kwota 22 953 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” wynosi 153 020 zł.

Projekt pn. Trening czyni samodzielnym! zakłada wyposażenie tworzonego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną Domu Pomocy Społecznej w Konarach mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami. Ta forma rehabilitacji przyczyni się do podniesienia  kompetencji społecznych, indywidualnych i w efekcie usprawnienia samodzielnego funkcjonowania  osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wynosi 36 800 zł, wkład własny Fundacji, pochodzący ze zbiórki publicznej to kwota 9 200 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!” wynosi 46 000 zł.

Umowę w imieniu miasta Kraków podpisał Pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa zaś w imieniu Województwa Małopolskiego Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli także Pani Beata Magiera – Dyrektor DPS, Pani Marzena Wróbleswka-Zamora – Główna Księgowa DPS oraz Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektor ROPS w Krakowie.