Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 1 etapu naboru
A A A

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach naboru Domów Pomocy Społecznej, w których realizowane są lub były projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” do udziału w superwizji wpłynęły zgłoszenia z 6 placówek. Continue reading

W wyniku tego naboru do udziału w superwizji  zostały zakwalifikowane  następujące placówki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku – 2 grupy,

2. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14 – 1 grupa,

3. Dom Pomocy Społecznej w Konarach – 1 grupa,

4. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 – 1 grupa,

5. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 – 2 grupy,

6. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu – 1 grupa.

Łącznie zostało zakwalifikowanych 8 grup z 6 Domów Pomocy Społecznej,  a przewidywana liczba pracowników tych placówek którzy zostaną objęci superwizją wynosi 90 osób.

Domy Pomocy Społecznej, w których nie były realizowane projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  zainteresowane udziałem w superwizji informujemy, że prowadzony będzie odrębny nabór dla tej grupy placówek.