Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 2 etapu naboru
A A A

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach 2 etapu naboru do udziału w superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej… Continue reading

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach 2 etapu naboru do udziału w superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”, wpłynęły zgłoszenia z 20 Domów Pomocy Społecznej na przeprowadzenie superwizji dla 28 grup liczących łącznie 317 osób.

Zgłoszenia były rejestrowane zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu tj. z podaniem daty i godziny wpływu Formularza zgłoszeniowego do Instytucji Realizującej – wykaz zgłoszeń dostępny TUTAJ.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń Instytucja Realizująca na podstawie par. 4 ust. 3 Regulaminu podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w superwizji tylko jednej grupy z danego DPS.

Do udziału w superwizji zostało zakwalifikowanych 8 Domów Pomocy Społecznej wg kolejności zgłoszeń:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,
  2. Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce,
  4. Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach,
  5. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2,
  6. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
  7. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach,
  8. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30.

Zgłoszenia z pozostałych Domów Pomocy Społecznej zostały zakwalifikowane na listę rezerwową dostępną TUTAJ.

W przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia liczby grup uczestniczących w superwizji Instytucja Realizująca poinformuje zainteresowane placówki o takiej możliwości.

Kategorie: Aktualności, Superwizja