Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów
A A A

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla przedstawicieli 2 beneficjentów, którzy realizują projekty inwestycyjno-szkoleniowe dotyczące uruchomienia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej. Continue reading

Spotkanie poświęcone było najważniejszym kwestiom związanym z zakończeniem i rozliczeniem projektów realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Konarach (prowadzonym przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną) oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie (prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków). Beneficjenci na początku spotkania przedstawili stan zaawansowania projektów, których realizacja kończy się 30 kwietnia br. Przedstawiciele Instytucji Realizującej omówili procedury związane z zakończeniem projektów, w tym m.in. kontrole końcowe, kontrole ex post zamówień, przygotowanie raportu z zakończenia projektu i końcowego raportu finansowego, a także wymagane działania informacyjno-promocyjne. Na zakończenie spotkania miały miejsce konsultacje indywidualne projektów z osobami z zespołu projektowego.