Seminarium pn. „Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług – Dobre praktyki – Kierunki rozwoju”
A A A

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” organizowane jest seminarium pn. „Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług – Dobre praktyki – Kierunki rozwoju”. Continue reading

Seminarium składa się z dwóch części:

pierwsza część odbędzie się w dniu 31 maja (wtorek) 2016 r.,
a druga w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
– obie w godzinach 10:00 – 14:00 w Auli w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości przy ul. Armii Krajowej 8 w Krakowie.

Uczestnikami seminarium mogą być:
- dyrektorzy / zastępcy dyrektorów DPS lub kierownicy działów opiekuńczo-terapeutyczno-medycznych;
- przedstawiciele organów prowadzących DPS.

W seminarium można zgłosić udział jednej lub dwóch osób z danej instytucji/podmiotu z zastrzeżeniem, że Instytucja Realizująca w przypadku dużej liczby zgłoszeń może ograniczyć liczbę osób z danej instytucji/podmiotu lub z placówek prowadzonych przez ten sam organ.

W celu zgłoszenia udziału w seminarium należy:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy;
- uzyskać zgodę (podpisane oświadczenie) osoby zgłaszanej na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w seminarium (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego);
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przesłać faxem na nr 12 422 06 36 wew. 44 lub w formie skanu na adres mailowy amierzwa.sppw@rops.krakow.pl
- oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przesłać pocztą na adres: Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
Udział w seminarium jest nieodpłatny – nie zwracamy kosztów dojazdu.

Nabór zgłoszeń do udziału w seminarium trwa do 24 maja 2016 r. do godz. 14.00, o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium poinformujemy Państwa w dniu 25 maja br. (środa).

W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu, Panią Anną Rychły- Mierzwą lub Arturem Winiarskim, tel. 12 639-14-79, email: amierzwa.sppw@rops.krakow.pl lub awiniarski@rops.krakow.pl.

Program seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Kategorie: Aktualności