Konferencja podsumowująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Rola domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób zależnych. Wyzwania deinstytucjonalizacji”, która jest wydarzeniem podsumowującym i promującym efekty projektu pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Konferencja odbędzie się w dn. 17 czerwca 2016 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie, w godz. 10.00-15.00.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła P. Erika Placella reprezentująca Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy.

W programie konferencji znajdują się m.in. wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które brały udział w projekcie, dyskutować będą na temat pozytywnych zmian, jakie dokonały się w kierowanych przez nich  placówkach dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom. Głos zabiorą również zaproszeni eksperci, by zaprezentować wybrane problemy w zakresie rozwoju opieki instytucjonalnej w Polsce oraz międzynarodowe doświadczenia w zakresie organizacji systemów wsparcia osób zależnych.

Uczestnicy konferencji będą mieli ponadto możliwość odbycia indywidualnych konsultacji dotyczących superwizji pracowników DPS.

Program konferencji

 

 

Kategorie: Aktualności