Wysoka jakość opieki w DPS wymogiem teraźniejszości i przyszłości
A A A

Prezentacje z seminarium pt. „Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług – Dobre praktyki – Kierunki rozwoju” Continue reading

Realizacja działań merytorycznych w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  powoli zbliża się do końca.  Przez cały  okres  realizacji projektu, mając na względzie dbałość o  długofalowe efekty przedsięwzięcia, Instytucja Realizująca mocno akcentowała aspekt osiągania przez beneficjentów wysokich  standardów usług. Zagadnieniu temu poświęcone było m.in. seminarium pt. Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług – Dobre praktyki – Kierunki rozwoju” (część pierwsza w dniu 31 maja, część druga seminarium  w dniu 6 czerwca 2016 r.).

Poniżej zamieszczamy materiały, które były prezentowane przez prelegentów podczas tego seminarium.

Seminarium było realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

____________________________________________________________________

 

System wsparcia osób zależnych realizowany w Szwajcarii – wnioski oraz rekomendacje z wizyty studyjnej.

Rehabilitacji i aktywizacji społecznej w DPS – problemy i wyzwania.

Arteterapia jako forma terapii i aktywizacji mieszkańców  domów pomocy społecznej.

Ogrody terapeutyczne w terapii i aktywizacji mieszkańców DPS.

Źródła finansowania działań dodatkowych DPS.

Podmiotowość mieszkańców domów pomocy społecznej – aspekty etyczne.

Rola DPS w pomocy środowiskowej.

DPS w środowisku lokalnym – potencjalni partnerzy  i obszary współpracy.

Podnoszenie jakości usług DPS poprzez wykorzystanie narzędzia superwizji pracowników.

 

 

 

Kategorie: Aktualności